Het beste voor je kind

Onderzoek wijst uit dat kinderen zich meer op hun gemak voelen bij een gastouder dan in een kinderdagverblijf. Kinderen voelen zich veiliger en meer ontspannen bij gastouders. Ook de sensitiviteit van de gastouders wordt hoger beoordeeld. Dat betekent dat ze sneller in kunnen spelen op signalen van het kind.