Koppelingsgesprek

TamburineKoppelingsgesprek

Wanneer u zich heeft aangemeld als vraagouder bij Kiekieboe wordt er automatisch contact met u opgenomen door Mandy Frederiks. Zij is mijn regio consulente en zal met u een koppelingsgesprek plannen. Tijdens dit gesprek worden de contracten en koppelingsformulieren getekend door ouders, de gastouder en regioconsulent van uit het gastouderbureau.