Gastouderbureau

PaperdeskGastouderbureau

KieKieBoe gastouderopvang is aangemeld bij gastouderbureau ‘de Koters’ te Beuningen

De regio-consulente vanuit het gastouderbureau is Sabrina van der Neut, bij de intake gesprekken zal zij vanuit het gastouderbureau aanwezig zijn.
Voor meer informatie over het gastouderbureau verwijs ik u door naar: dekoters.nl

Voor meer informatie over de tarieven; klik hier.